• ISRM

Mednarodni standardi za upravljanje z rezultati

Mednarodni standardi za upravljanje z rezultati so obvezni mednarodni standardi, ki so se razvili kot del Svetovnega protidopinškega programa.
 
Namen Mednarodnih standardov za upravljanje z rezultati je določiti bistvene obveznosti protidopinških organizacij v zvezi z upravljanjem z rezultati. Ti mednarodni standardi poleg opisa nekaterih splošnih načel upravljanja z rezultati (del 4) določajo tudi bistvene obveznosti, ki veljajo za različne faze upravljanja z rezultati od prvega pregleda in obvestila o potencialnih kršitvah protidopinških pravil (del 5) ter začasnih izključitev (del 6), zatrjevanih kršitev protidopinških pravil in predlaganih posledic (del 7) in postopka obravnave (del 8) do izdaje in obvestila o odločitvi (del 9) in pritožbe (del 10).
 
Ne glede na zavezujočo naravo teh mednarodnih standardov in možnosti, da lahko odstopanja protidopinških organizacij povzročijo posledice v zvezi s skladnostjo na podlagi Mednarodnih standardov za skladnost podpisnic s Kodeksom, odstopanja od teh mednarodnih standardov ne razveljavijo analitičnih rezultatov ali drugih dokazov kršitve protidopinških pravil in ne morejo biti obramba v postopku pri kršitvi protidopinških pravil, razen kot je izrecno določeno v členu 3.2.3 Kodeksa.

Povzetek glavnih vsebin

Mednarodne standarde za upravljanje z rezultati je prvič sprejel in odobril izvršni odbor WADA 7. novembra 2019 na Svetovni konferenci o dopingu v športu v Katowicah ter bodo začeli veljati 1. januarja 2021.

Povzetek glavnih sprememb si lahko ogledate v spodnjem dokumentu.
 

Mednarodni standardi za upravljanje z rezultati