• POMEMBNE NOVOSTI 2021

Kaj prinaša nov Kodeks 2021?


Sprememba Svetovnega protidopinškega kodeksa pomeni spremembo tudi drugih relevantnih politik in pravil s področja boja proti dopingu, kot so mednarodni standardi, nacionalni protidopinški pravilnik Slovenske antidoping organizacije in Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez.

Ta stran je namenjena povzetku vseh spremeb, ki bodo stopile v veljavo 01. januarja 2021 in so pomembne za športnike, njihovo spremljevalno osebje ter Nacionalne panožne športne zveze.

 

Mednarodna raven

Svetovni protidopinški kodeks
Poleg Svetovnega protidopinškega kodeksa (Kodeks 2021 in povzetek glavnih sprememb si lahko ogledate tukaj) so se spremenili (posodobili) tudi nekateri mednarodni standardi, nekateri pa so novi.

Mednarodni standardi, ki so se spremenili:
  • Mednarodni standardi za testiranje in preiskave (standarde in pomembne spremembe si lahko ogledate tukaj)
  • Mednarodni standardi za terapevtske izjeme (standarde in pomembne spremembe si lahko ogledate tukaj)
  • Mednarodni standardi za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov (standarde in pomembne spremembe si lahko ogledate tukaj)
  • Mednarodni standardi za laboratorije
  • Mednarodni standardi za skladnost podpisnic s Kodeksom
Mednarodni standardi, ki so novi:
  • Mednarodni standardi za upravljanje z rezultati (standarde in povzetek glavnih vsebin si lahko ogledate tukaj)
  • Mednarodni standardi za izobraževanje
Lista prepovedanih snovi in postopkov
Tako kot vsako leto bo tudi 1. januarja 2021 začela veljati nova Lista prepovedanih snovi in postopkov, ki si jo lahko ogledate tukaj.

Akt o pravicah športnikov
Akt o pravicah športnikov je nov dokument, ki na enem mestu združuje protidopinške pravice športnikov. Ogledate si ga lahko tukaj.

Nacionalna raven

Nov Svetovni protidopinški kodeks na nacionalni ravni prinaša spremembe v Protidopinškem pravilniku SLOADO in Protidopinškem pravilniku OKS-ZŠZ.

 

Izobraževanje kot sestavni del preprečevanja dopinga

Svetovni protidopinški kodeks (Kodeks) od športnikov in članov spremljevalnega osebja zahtevata, da poznajo in upoštevajo vse veljavne protidopinške politike in pravila, sprejeta na podlagi Kodeksa (člen 21.1.1. in 21.2.1).
 
Slovenska antidoping organizacija (SLOADO) je, kot nacionalna protidopinška organizacija v Sloveniji, dolžna v skladu s 20.3.13 členom Kodeksa načrtovati, izvajati, ocenjevati in spodbujati protidopinško izobraževanje v skladu z zahtevami Mednarodnih standardov za izobraževanje, vključno z zahtevo, da nacionalne zveze izvajajo protidopinško izobraževanje v sodelovanju s SLOADO (člen 3.8 Protidopinškega pravilnika SLOADO).
 
Izobraževalni programi so ključni za zagotavljanje enotnih, usklajenih in učinkovitih protidopinških programov tako na mednarodni kot na nacionalni ravni (Kodeks, člen 18.1) ter podpirajo načelo, da naj bo športnikovo prvo srečanje z bojem proti dopingu preko izobraževanja in ne preko testiranja (odvzema vzorca) (Mednarodni standardi za izobraževanje, člen 7.2.1). Na nacionalni ravni izobraževalne protidopinške programe usklajuje SLOADO v sodelovanju z ustreznimi Nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami (NPŠZ), Olimpijskim komitejem Slovenije – združenjem športnih zvez (OKS – ZŠZ), Zvezo za šport invalidov Slovenije - Slovenki paralimpijski komite (Zveza ŠIS SPK), pristojnim ministrstvom in izobraževalnimi ustanovami (Kodeks, člen 18.2.3).
 
Kljub temu, da NPŠZ niso neposredno podpisnice Kodeksa, so kot članice Mednarodnih športnih zvez in OKS-ZŠZ, dolžne delovati v skladu s Kodeksom in pripadajočimi mednarodnimi standardi.

NPŠZ so bile zato v letu 2019 pozvane k uveljavitvi obveznega e-izobraževanja za vse športnike (starejše od 14 let) in člane spremljevalnega osebja športnikov. E-izobraževanje v slovenskem jeziku je na voljo tukaj.

STRAN JE V PRIPRAVI