• POMEMBNE NOVOSTI 2021

Kaj prinaša nov Kodeks 2021?


Sprememba Svetovnega protidopinškega kodeksa pomeni spremembo tudi drugih relevantnih politik in pravil s področja boja proti dopingu, kot so mednarodni standardi, nacionalni protidopinški pravilnik Slovenske antidoping organizacije in Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez.

Ta stran je namenjena povzetku vseh spremeb, ki bodo stopile v veljavo 01. januarja 2021 in so pomembne za športnike, njihovo spremljevalno osebje ter Nacionalne panožne športne zveze.

 

Mednarodna raven

Svetovni protidopinški kodeks
Poleg Svetovnega protidopinškega kodeksa (Kodeks 2021 in povzetek glavnih sprememb si lahko ogledate tukaj) so se spremenili (posodobili) tudi nekateri mednarodni standardi, nekateri pa so novi.

Mednarodni standardi, ki so se spremenili:
  • Mednarodni standardi za testiranje in preiskave (standarde in pomembne spremembe si lahko ogledate tukaj)
  • Mednarodni standardi za terapevtske izjeme (standarde in pomembne spremembe si lahko ogledate tukaj)
  • Mednarodni standardi za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov (standarde in pomembne spremembe si lahko ogledate tukaj)
  • Mednarodni standardi za laboratorije (standarde v angleškem jeziku si lahko ogledate tukaj)
  • Mednarodni standardi za skladnost podpisnic s Kodeksom (standarde in glavne spremembe si lahko ogledate tukaj)
Mednarodni standardi, ki so novi:
  • Mednarodni standardi za upravljanje z rezultati (standarde in povzetek glavnih vsebin si lahko ogledate tukaj)
  • Mednarodni standardi za izobraževanje (standarde in povzetek pomembnih vsebin si lahko ogledate tukaj)
Lista prepovedanih snovi in postopkov
Tako kot vsako leto bo tudi 1. januarja 2021 začela veljati nova Lista prepovedanih snovi in postopkov, ki si jo lahko ogledate tukaj.

Akt o pravicah športnikov
Akt o pravicah športnikov je nov dokument, ki na enem mestu združuje protidopinške pravice športnikov. Ogledate si ga lahko tukaj.

Nacionalna raven

Nov Svetovni protidopinški kodeks na nacionalni ravni prinaša spremembe v Protidopinškem pravilniku SLOADO in Protidopinškem pravilniku OKS-ZŠZ:
  • Protidopinški pravilnik SLOADO 2021 in povzetek sprememb med pravilnikom 2015 in 2021 si lahko ogledate tukaj.
  • Protidopinški pravilnik OKS-ZŠZ 2021 si lahko ogledate tukaj.

Skladno z zahtevami Kodeksa in Mednardonih standardov za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov, smo pripravili tudi novo Politiko varstva osebnih podatkovi, ki si jo lahko ogledate tukaj.

Ostale pomembne novosti

Obrazec za vložitev prošnje za podelitev terapevtske izjeme

Skladno z novimi pravili se je nekoliko spremenil tudi Obrazec za terapevstke izjeme. Nov obrazec si lahko ogledate in prenesete tukaj.