• Napake

Napake v programu posredovanja lokacij

Zelo pomembno je, da športniki vnos podatkov v program opravijo pravočasno in da so tudi pri spreminjanju in popravljanju že vnesenih podatkov natančni. Če športnik, član NRTP, ne izpolni navedenih zahtev Programa posredovanja lokacij in za to nima ustreznega opravičila, mu lahko Komisija za ugotavljanje napak v programu posredovanja lokacij zabeleži napako - neposredovano prijavo lokacije ("Filing Failure"). 

Ravno tako je pomembno, da športniki sproti (takoj, ko je mogoče) popravljajo morebitne spremembe njihovega programa. Tako so na voljo za nenapovedana testiranja, ki jih protidopinška komisija opravlja v času in na kraju, kot so predvideli v svojem programu posredovanja lokacij. 

V kolikor protidopinška komisija športnika ne najde na lokaciji, ki jo je športnik opredelil kot 60-minutni testni interval, mu lahko Komisija  za ugotavljanje napak v programu posredovanja lokacij zabeleži napako - neuspešno testiranje ("Missed Test"). 

Tri napake v programu posredovanja lokacij (neposredovane prijave lokacije ali neuspešna testiranja) v obdobju 18 mesecev se smatrajo za kršitev protidopinških pravil, za kar je predvideno 12 do 24 mesečno obdobje izločitve iz športa.