• Kriteriji

Kriteriji za vključitev v NRTP

Športniki so v NRTP vključeni na osnovi naslednjih kriterijev: 

Individualni športi: 
  • športniki, nad katerimi ima SLOADO pristojnost in so že bili vključeni v skupino za testiranje pri mednarodni zvezi (IF RTP); 
  • športniki, ki so del nacionalnih selekcij v Olimpijskih in Para-olimpijskih ali drugih športnih panogah z visoko nacionalno prioriteto (kandidati za nastop na OI ali POI);
  • športniki, ki trenirajo neodvisno in nastopajo na Olimpijskih, Para-olimpijskih igrah ali svetovnih prvenstvih in so lahko izbrani za takšna tekmovanja (kandidati za nastop na OI POI, SP); 
  • športniki, ki so zaradi kršenja protidopinških pravil za določeno obdobje izločeni iz športa; 
  • športniki, ki so se umaknili iz športa, medtem ko so bili člani skupine za testiranje in se sedaj želijo vrniti na tekmovanja; 
  • katerikoli športniki po izboru SLOADO (npr.: športniki, ki trenirajo s spremljevalnim osebjem, ki je bilo prej že udeleženo v dopinške primere; športniki, za katere se iz zanesljivih virov izve, da so udeleženi pri uporabi dopinga; in podobno; športniki, ki so dosegli pomemben in nepričakovan napredek pri nastopanju; in podobno). 

Ekipni športi: 
  • Na podlagi Kodeksa in Mednarodnih standardov za testiranja in preiskave, so v NRTP vključene tudi nacionalne selekcije, ki jih je v fazi priprav za nastop na OI v svoj program vključil OKS.