• Kaj je NRTP?

Nacionalna skupina za testiranja (NRTP)

Olimpijski komite Slovenije in Vlada Republike Slovenije sta kot podpisnika Svetovnega protidopinškega kodeksa dolžna v sklopu svetovnega protidopinškega programa zagotoviti izvajanje preventivnega programa testiranja izven tekmovanj na nacionalnem nivoju. Na mednarodnem nivoju je za izvedbo komplementarnega programa zadolžena protidopinška organizacija mednarodne športne zveze. 

Z ustanovitvijo Nacionalne skupine za testiranje (NRTP) SLOADO postaja aktiven izvajalec svetovnega protidopinškega programa v Sloveniji, s katerim slovenskim športnikom zagotavlja pogoje za razvoj okolja za šport brez dopinga in hkrati uresničuje zahteve mednarodne skupnosti (WADA, MOK, POK in MŠZ) pri zagotavljanju pogojev za šport brez dopinga. 

Precejšen del odgovornosti pri uspešnosti izvajanja programa NRTP nosijo tudi nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ), saj so med drugim dolžne poskrbeti, da so športniki in njihovo spremljevalno osebje (trenerji, zdravniki, ...) o programu ustrezno obveščeni.

Temeljni cilj preventivnega programa Nacionalne skupine za testiranje (NRTP), v katerega so vključeni najboljši športniki, je zagotavljanje poštenosti športnega tekmovanja. Samo testiranja, pri katerih športniki niso v naprej o njih obveščeni, krepijo zaupanje športnikov in športne javnosti v šport brez dopinga.

Program posredovanja lokacij (whereabouts)

Program posredovanja lokacij je namenjen določenim vrhunskim športnikom, ki so izbrani v skupino za testiranje s strani Mednarodne športne zveze (IF RTP) ali Nacionalne protidopinške organizacije (NRTP). 

Športniki, ki so uvrščeni v skupino za testiranje so dolžni izvajati t.i. program "whereabouts" oziroma "program posredovanja lokacij". To pomeni, da za prihajajoče četrtletje zagotavljajo in po potrebi tudi obnavljajo podatke o tem, kje in kdaj se bodo nahajali v vsakem dnevu omenjenega četrtletja. Od športnikov, vključenih v NRTP, se pričakuje le podajanje osnovnih, rutinskih dnevnih aktivnosti (treningi, šola, služba, prenočišče, bivališče...) ter tekmovanj.

V primeru, da se športnik, ki je vključen v Nacionalno skupino za testiranja (NRTP), odloči za umik iz športa, mora na Slovensko anti-doping organizacijo posredovati izpolnjeno vlogo za umik iz športa.