• Kaj je kontrola dopinga?

Kaj je kontrola dopinga?

Kontrola dopinga (testiranje ali odvzem vzorcev) je pomemben del spodbujanja in ohranjanja športa brez dopinga, saj ugotavlja športnikovo uporabo prepovedanih snovi in postopkov. Kontrola dopinga je sestavljena iz testiranja, ki ga izvede protidopinška organizacija (npr. SLOADO) in analize vzorca v laboratoriju, ki ga je akreditirala Svetovna protidopinška agencije (WADA). 

Testiranje poteka na tekmovanju ali izven tekmovanj (kot npr. na treningu ali na domu športnika) in se izvaja brez predhodnega opozorila. Testiranje lahko vključuje odvzem vzorca urina, krvi ali obojega. 

Športnik mora privoliti v zahtevo po testiranju. Če jo zavrne, je lahko kaznovan. Kazen za zavrnitev testiranja je lahko enaka kot kazen za pozitiven vzorec. 

Program testiranj SLOADO je skladen s Svetovnim protidopinškim kodeksom in Mednarodnimi standardi za testiranja in preiskave.

Video o kontroli dopinga

Video o kontroli dopinga nazorno prikazuje celoten postopek odvzema vzorca.

Zakaj ravno jaz?

Na tekmovanjih je športnik lahko izbran na podlagi naključnega izbora, končne uvrstitve ali ker je ciljno izbran zaradi določenega razloga (npr. suma, da uporablja prepovedane snovi). 

Izven tekmovanj je športnik lahko testiran kadarkoli, kjerkoli in brez predhodnega obvestila. 

Če je športnik mladoleten ali ima posebne potrebe, lahko zahteva manjše prilagoditve v postopku odvzemna vzorca. O teh prilagoditvah se lahko pogovori z uradnikom za kontrolo dopinga pred samim testiranjem.

Mednarodni standardi

Področje kontrole dopinga (testiranj) urejajo Mednarodni standardi za testiranja in preiskave.

Namen Mednarodnih standardov za testiranja in preiskave je načrtovanje efektivnih testiranj in ohranjanje integritete in identitete vzorcev od začetka do konca postopka kontrole dopinga.