• Športniki

Izobraževanje športnikov

E-izobraževanja ALPHA

E-izobraževanje ALPHA, ki ga je pripravila WADA, je namenjeno vsem športnikom in športnicam od 14. leta dalje.  Zasnovano je tako, da uporabnikom zagotavlja potrebne informacije o nevarnostih dopinga, protidopinških postopkih, pravicah in odgovornostih ter temeljnih vrednotah čistega športa.
 
Kako uporabljati e-izobraževanje ALPHA:
  • ob prvem vstopu je potrebna registracija na platformi ADeL, kjer uporabnik navede svoje ime in priimek, državo ter šport,
  • na platformi se izbere tečaj ALPHA – zavihek SL za slovenski jezik,
  • tečaj se lahko opravlja v več delih (vmes se opravljeni deli shranijo), rešuje pa se ga lahko na pametnem telefonu, tablici ali računalniku,
  • ob uspešnem zaključku (tečaj traja približno dve uri), uporabnik prejme certifikat, ki je dokazilo, da je tečaj opravil.

Izobraževalni programi

Protidopinško izobraževanje zagotavlja vsem članom slovenske športne družbe možnost, da razvijejo potrebna znanja, sposobnosti in odnos za aktivno, uspešno in odgovorno delo pri varovanju slovenske športne integritete. 

Izobraževanje je namenjeno: 
  • posameznikom – športnikom, spremljevalnemu osebju, staršem, študentom, izobraževalnemu kadru in celotni skupnosti, 
  • skupinam – športnim skupinam, klubom in ekipam, šolam, celotni skupnosti in združenjem, 
  • organizacijam – nacionalnim športnim organizacijam, športnim inštitucijam, nacionalnemu sistemu izobraževanja.

SLOADO izvaja izobraževanja za:
  • nacionalne ekipe: Izobraževalni seminarji za športnike, ki so člani nacionalnih ekip za EYOF (Evropski olimpijski festival mladih), YOG (olimpijske igre mladih), OI (olimpijske igre), POI (paralimpijske igre) in SI (sredozemske igre),
  • dijake - športnike; projekt "Z mladimi ambasadorji proti dopingu" je namenjen dijakom-športnikom v športnih oddelkih srednjih šol in gimnazij,
  • adams delavnice; delavnice o uporabi spletnega orodja ADAMS za vse nove člane Nacionalne skupine za testiranje (NRTP).

Programi ozaveščanja

Programi ozaveščanja športnikov, ki so del boja proti dopingu Svetovne protidopinške organizacije (WADA), so poseben izobraževalni program v obliki kviza in tiskanega informativnega gradiva, ki ga je oblikovala WADA in je na voljo vsem športnikom in njihovim trenerjem z namenom, da preizkusijo in izpopolnijo svoje znanje o dopingu.

Program je namenjen vsem sodelujočim na velikih tekmovanjih, predvsem zato, da se jih na primeren način opozori na nevarnosti dopinga, ki se čedalje močneje pojavlja in ogroža ves svetovni šport.