• prePLAY

Doping Prevention Through Peer Learning Among Youth - prePLAY

»prePLAY« je mednarodni projekt preventivnega programa za šport brez dopinga, ki ga je začela Slovenska antidoping organizacija (SLOADO) in se bo, v sodelovanju z nacionalnimi protidopinškimi organizacijami štirih drugih evropskih držav, izvajal v Sloveniji, Malti, Estoniji, Latviji in Hrvaški.
 
Namen projekta »prePLAY« je ustvariti mednarodno mrežo mladih športnikov, ki imajo protidopinško znanje in delujejo kot protidopinški ambasadorji v boju proti dopingu v športu. Inovativnost projekta se kaže na poudarku na programih za udeležence na osnovnem nivoju športa, prenosu znanja preko protidopinških ambasadorjev, vrstniškemu pristopu, izobraževanju kot metodi preventivne medicine in priložnosti za športnike, ki so končali svojo športno kariero, da postanejo protidopinški ambasadorji.
 
Mednarodni pristop in poudarek na vrstniškem izobraževanju sta bila odločilna, da je bil projekt »prePLAY« eden izmed 20 projektov (med 409 ocenjenimi projekti), ki je uspešno pridobil sredstva v Erasmus+ programu, programu EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja mladine in športa. To je tudi edini slovenski projekt, ki je v novi finančni perspektivi 2014-2020 na področju športa uspešno pridobil sredstva! 
 
Projekt, ki bo trajal dve leti, bo razdeljen na dva dela. V prvem letu bomo, tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah, partnericah v projektu, izbrali in usposobili skupino protidopinških ambasadorjev, ki bodo v drugem letu postali nosilci preventivnih programov. Izbrani ambasadorji bodo v mesecu juniju sodelovali na 5-dnevnem mednarodnem izobraževalnem taboru v Portorožu, na katerem bodo pridobili vsa potrebna znanja in sposobnosti, da bodo lahko svoje znanje delili z vrstniki. Tabor bo namenjen tudi izmenjavi izkušenj med sodelujočimi državami in iskanjem novih možnosti na področju preprečevanja dopinga med mladimi.
 
Drugo leto projekta bo namenjeno izvedbi številnih preventivnih in izobraževalnih programov, ki bodo namenjeni različnim ciljnim skupinam in se bodo izvajali na osnovnih in srednjih šolah, v športnih zvezah, društvih in klubih, na šolskih in mladinskih tekmovanjih ter na velikih prireditvah za rekreativne športnike. Poleg tega bomo, po vzoru 17(tih) Južnoameriških držav, ki so v sodelovanju s Svetovno protidopinško agencijo,   10. april razglasile za t.i. »Play True Day«, na ta dan izvedli številne aktivnosti, katerih namen bo opozoriti širšo športno javnost na pasti in nevarnosti dopinga ter jih opomniti na pomembnost poštenega športnega tekmovanja.
 
S projektom želimo, tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah, ustvariti generacijo mladih športnikov, ki se odkrito zavzemajo za šport brez dopinga in svoje vrednote delijo z vrstniki tudi onkraj meja.

Več o projektu si lahko preberete na www.preplay.si