• JUST SPORT

PROTIDOPINŠKO OZAVEŠČANJE REKREATIVNIH ŠPORTNIKOV

Slovenska antidoping organizacija (SLOADO) sodeluje v projektu Evropske unije (Erasmus+ projektu JUST SPORT), ki ga vodi Športna zveza Reke. 18-mesečni projekt, ki se je začel januarja 2017 je namenjen protidopinškemu ozaveščanju rekreativnih športnikov oziroma udeležencev programov v vaših fitnes centrih in širše, fitnes trenerjev in lastnikov. Poleg Slovenije bo projekt potekal še na Hrvaškem, Portugalskem, Švedskem ter v Bolgariji in Italiji.

Doping je eden izmed večjih izzivov, s katerimi se srečuje šport v zadnjih desetletjih. Čeprav ga največkrat povezujemo z vrhunskim, profesionalnim športom, ne smemo pozabiti na mlade in rekreativne športnike. Številne raziskave ter Svetovni protidopinški Kodeks razkrivajo potrebo po izvajanju preventivnih protidopinških programov za omenjeni ciljni skupini. Tudi mladi in rekreativni športniki se morajo zavedati nevarnosti in posledic, ki jih uporaba prepovedanih snovi predstavlja. Nekatere študije navajajo, da naj bi se uporaba prepovedanih snovi med rekreativnim športniki Evropske Unije s petih odstotkov v zadnjih dvajsetih letih dvignila na dvajset odstotkov, kar je zaskrbljujoče. Čeprav uporaba prepovedanih snovi med rekreativnimi športniki ne pomeni goljufije v smislu kršenja pravil, so zdravstvene posledice (tako fizične kot psihične) tiste, ki uporabnikom predstavljajo največjo grožnjo.

Ljudje se s športom ukvarjajo, da bi izboljšali svoje zdravje oz. izgled. Žal prenekateri v iskanju hitrih rezultatov posežejo po prepovedanih snoveh, s čimer njihovo ukvarjanje s športom doseže ravno nasprotni učinek. Obiskovanje fitnes centra je postalo vsakdanjik marsikaterega rekreativnega športnika, zato je pomembno, da predstavljajo varno in zdravo okolje za udeležence.

Projekt »Just Sport« predstavlja odlično izhodišče za vzpostavitev preventivnih protidopinških programov za rekreativne športnike v Sloveniji, saj taki programi predstavljajo najučinkovitejše sredstvo v preprečevanju dopinga v športu. Namen programov je, poleg zaščite integritete športa, ozavestiti vadeče o negativnih posledicah dopinga ter jih opomniti na moralno-etično  neprimernost takega početja. Zavedamo se, da je bila do sedaj večina programov namenjena vrhunskim in profesionalnim športnikom, vendar je čas, da se v naše programe vključijo rekreativni športniki na eni strani ter fitnes trenerji in lastniki fitnesov, kot nosilci dejavnosti, na drugi strani.

V sklopu projekta, ki ga bomo izvajali skupaj s Fitnes zvezo Slovenije,  bomo:
  • med rekreativne športnike razdelili spletne vprašalnike, s pomočjo katerih bomo ugotavljali nivo njihove športne aktivnosti, kulturo uporabe prehranskih dopolnil in /ali prepovedanih snovi ter njihov odnos do zaščite čistega športa,
  • pripravili poseben vprašalnik namenjen fitnes trenerjem in lastnikom, s katerim želimo ugotoviti delež uporabnikov prepovedanih snovi med obiskovalci v fitnes centrih v Sloveniji,
  • v začetku leta 2018  organizirali več protidopinških seminarjev, namenjenih različnim ciljnim skupinam – rekreativnim športnikom, trenerjem v fitnes centrih in lastnikom fitnes centrov,
  • podelili certifikate »Trener čistega športa« oz. »Fitnes center čistega športa« trenerjem in lastnikom, ki bodo sodelovali v našem programu.

Vse fitnes centre, ki bodo sodelovali v projektu, bomo umestili v aplikacijo za pametne telefone, s pomočjo katere bo uporabnikom vidno, kateri fitnes centri v njihovi okolici se zavzemajo za čist šport in jim s tem nudijo varno okolje za vadbo.