• EADIn

EADin (Evropska protidopinška pobuda) - projekt zaključen januarja 2012

Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez je bil, s svojim takratnim oddelkom za boj proti dopingu, eden od devetih partnerjev v projektu EU »Evropska protidopinška pobuda« (v nadaljevanju EADIn) s ciljem oblikovanja komunikacijske mreže »od ust do ust«, ki bi spodbudila evropski model izobraževanja mladih na področju preprečevanja dopinga v športnih sredinah ali celo širše. 

Projekt, ki ga je koordinirala Nemška športna zveza mladih, je bil uspešno sprejet na razpisu Evropske komisije z namenom, da znotraj EU storimo korak naprej pri oblikovanju uspešne in učinkovite kulture izobraževanja mladih v preprečevanju dopinga v športu. Pristop je zaradi zelo različnih partnerjev zelo zanimiv in je praktično pokrival celotno Evropsko unijo. 

Temeljni cilji projekta EADIn v smislu oblikovanja protidopinške miselnosti med evropsko mladino so bili:
  • oblikovanje moralne podobe protidopinškega gibanja v smislu gibanja za fair play, 
  • povečevanje ozaveščanja pred pojavom dopinga na vseh nivojih socialnega okolja mladih, 
  • uveljavljanje motivacijskih strategij pri učinkovitem širjenju sporočila boja proti dopingu, 
  • približevanje in osveščanje na vseh nivojih kompleksnega družbenega okolja, ki ga obkroža problematika dopinga.
Več o projektu si lahko preberete na spletni strani EADIn www.anti-doping-initiative.eu/.