• Covid-19

Obvestilo športnikom glede poteka testiranj v času epidemije SARS-CoV-2

SLOADO obvešča vse športnike, da se bodo izvajala testiranja tudi v času še trajajoče epidemije SARS-CoV-2. Z namenom, da ste v postopku testiranja zaščiteni vi in uradnik za kontrolo dopinga, ki bo testiranje izvajal, smo uvedli posebne ukrepe, katerih namen je preprečiti morebiten prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 med izvedbo testiranja. Ti ukrepi opredeljujejo izbor uradnikov za kontrolo dopinga (UKD), ki sodelujejo pri testiranjih v času epidemije SARS-CoV-2, navodila za izvedbo testiranja s poudarkom na higienskih ukrepih in uporabi zaščitne opreme ter vaše sodelovanje med testiranjem in so opisani v nadaljevanju.

1. Obveščanje športnikov o načinu izvedbe testiranja v času epidemije SARS-CoV-2

Poleg strnjenih informacij o izvedbi testiranj v času epidemije SARS-CoV-2, boste v primeru, da ste izbrani za testiranje, s strani UKD sproti obveščeni o vseh ukrepih za vašo zaščito med postopkom testiranja. Vse dodatne informacije boste prejeli tudi v pisni obliki kot kopijo Obrazca za dodatno poročilo, na katerega bo UKD zavedel informacije v zvezi z vašimi dejavniki tveganja za prenos okužbe s SARS-CoV-2. Za splošna vprašanja v zvezi s testiranji v času epidemije SARS-CoV-2 smo vam na voljo tudi na antidoping@sloado.si.

2. Način izbora UKD za izvedbo testiranj z namenom zaščite športnikov in zaščite UKD

SLOADO bo s sprotno komunikacijo zagotavljala, da testiranj ne bodo opravljali tisti UKD, ki imajo zaradi opravljanja redne službe večje tveganje za okužbo s SARS-CoV-2 (tj. zdravstveni delavci, ki so na delovnem mestu v neposrednem stiku z obolelimi za COVID-19), so imeli stik z okuženim s SARS-CoV-2 ali kažejo kakršne koli simptome ali znake okužbe s SARS-CoV-2. Z namenom zaščite UKD testiranj ne bodo izvajali niti posamezniki, ki imajo glede na smernice ECDC (European Center for Disease Prevention and Control) povečano tveganje za zaplete v primeru obolelosti za COVID-19. To so osebe, starejše od 65 let, osebe s pridruženimi boleznimi, zaradi katerih morajo redno jemati zdravila (to so: arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, druge kronične bolezni srca in ožilja ali pljuč), osebe z rakom ali motnjo imunskega sistema ter osebe z ITM > 30. Vsem UKD so skladno s priporočili Ministrstva za zdravje RS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje odsvetovana vsa ne nujna potovanja v tujino. V primeru potovanja v tujino morajo UKD o tem obvestiti SLOADO, da se lahko ta podatek upošteva pri izboru ekipe za izvedbo testiranja. Vsi UKD morajo SLOADO sprotno obveščati o morebitnih spremembah zdravstvenega stanja.

3. Uporaba zaščitne in druge opreme med izvedbo testiranja

SLOADO bo zagotovila, da bodo UKD za izvedbo testiranja imeli na voljo ustrezno zaščitno opremo in drugo opremo za zagotavljanje higienskih standardov testiranja. Ta zaščitna oprema bo na voljo tudi vam. To so razkužilo z najmanj 60 % vsebnostjo etanola, zaščitne maske in rokavice. Uporaba maske je obvezna za UKD in za vas, saj se testiranja vedno izvajajo v zaprtem prostoru in je s pravilno uporabo maske možnost prenosa okužbe minimalna. UKD vam bo takoj, ko vas bo obvestil o tem, da ste bili izbrani za testiranje, ponudil zaščitno masko. Če želite, lahko v času testiranja uporabljate svojo zaščitno masko. Uporaba rokavic za UKD ni obvezna, saj je ustrezna higiena rok zadosten ukrep za preprečitev prenosa okužbe z neposrednim stikom. Vi pri rokovanju z vzorcem ne smete uporabljati rokavic in se mora držati navodil UKD, ki ostajajo enaka kot so bila pred epidemijo SARS-CoV-2 tj. da si od trenutka pred oddajo urinskega vzorca in do zaprtja lastnega vzorca, roke umivate le s tekočo vodo. Po tem, ko so vaši vzorci zaprti v stekleničkah, lahko na lastno željo uporabite rokavice.
 
UKD bo s seboj imel tudi vrečko za smeti, v katero se bodo odlagali vsi odpadki, ki bodo nastali v postopku testiranja. To so papirnate brisačke ali robci, rokavice, zaščitne maske, zbiralnik za urin idr. morebitni odpadki. Vrečko z odpadki po opravljenem testiranju bo UKD odnesel s seboj, tako da v vašem domu ne bo ostal noben potencialno kužen predmet.
 
Dodatno se bo škatla z vašima vzorcema zapakirala še v vrečko. Ker ves čas sami rokujete s stekleničkama A in B ter ju sami zaprete v škatlo, obstaja možnost, da bi se virus prenesel z vaših rok na površino škatle. Če se škatla namesti v plastično vrečko, se s tem prepreči, da bi se virus iz površine škatle prenesel na drugo vsebino torbe z opremo, ki jo uporabljamo za testiranja.

4. Postopanje v primeru, da ste okuženi s SARS-CoV-2

Če imate znake ali simptome bolezni COVID-19, če ste bili testirani in so pri vas ugotovili okužbo s SARS-CoV-2 ali ste po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v samoizolaciji, ste o tem dolžni obvestiti SLOADO na adams@sloado.si . V teh primerih pri vas začasno ne bomo načrtovali testiranja. Vendar pa ste dolžni SLAODO obvestiti takoj, ko okužbo prebolite oz. ko zaključite samoizolacijo.
 
V primeru, da SLOADO o zgoraj naštetih situacijah niste obvestili in smo pri vas načrtovali testiranje, morate UKD po tem, ko vas obvesti, da ste bili izbrani za testiranje, na to takoj opozoriti. O okužbi s SARS-CoV-2 vas bo UKD vedno tudi direktno povprašal. V tem primeru je ključno, da imate pri sebi uradno dokazilo – npr. izvid testiranja, izvid bolnišnične obravnave, potrdilo vašega osebnega zdravnika, na vas naslovljena navodila NIJZ ipd. Na podlagi tega dokazila se testiranje ne bo izvedlo, UKD pa vas bo prosil za kopijo dokazila. V primeru, da se testiranje ne bo izvedlo, bo UKD izpolnil Obrazec za dodatno poročilo, na katerem bo opisal razloge za opustitev testiranja in ki ga boste potrdili s podpisom. Prejeli boste tudi kopijo tega Obrazca.

5. Postopanje v primeru, da odklonite testiranje

Če oz. ko ste bili izbrani za izvedbo testiranja, se zavračanje oddaje vzorca smatra kot kršitev protidopinških pravil. Strah pred okužbo s SARS-CoV-2 ni utemeljen razlog za zavračanje testiranja, saj SLOADO z strogimi ukrepi in navodili za izvedbo testiranj zagotavlja varnost športniku. Edini utemeljeni razlogi za preložitev testiranja so navedeni pod točko 4 in veljajo izjemoma v času epidemije SARS-CoV-2.

6. Navodila za uporabo zaščitne opreme in drugi higienski ukrepi med testira-njem

V času izvedbe testiranja boste od UKD neposredno prejeli navodila za uporabo zaščitne opreme in druga navodila vezana na splošne higienske ukrepe. Navodila v pisni obliki povzemamo tukaj.
  • Predno bo UKD pristopil do vas, bo imel razkužene roke in bo nosil zaščitno masko.
  • Tudi za vas je uporaba zaščitne maske obvezna. Masko vam bo ponudil UKD, lahko pa uporabite svojo, če to želite. Pred namestitvijo maske si je potrebno razkužiti roke (UKD vam bo poleg maske ponudil tudi razkužilo). Maska je pravilno nameščena, če se prilega liniji nosnega korena in če sega čez brado. Zgornji rob maske ne sme biti nameščen pod nosom! Po končanem testiranju masko zavržete v vrečko za smeti, ki jo ima UKD s seboj in po odstranitvi maske z obraza si razkužite roke.
  • Razkuževanje rok je potrebno pred in po uporabi zaščitne maske, po končanem postopku testiranja ter v primeru kašljanja, kihanja ali brisanja nosu. Roke si lahko razkužite pred pričetkom testiranja vendar si boste morali pred pričetkom oddaje vzorca in do trenutka, ko zaprete steklenički A in B, roke umivati le s tekočo vodo. Če želite, lahko namesto razkužila za umivanje rok uporabljate vodo in milo.
  • Med izvedbo testiranja se ne dotikajte svojih oči, nosu in ust, prav tako se ne dotikajte zaščitne maske, saj lahko tako virus iz površine rok prenesete na sluznice, ki so vstopno mesto za okužbo z virusom. V primeru, da to po nesreči vseeno naredite, vam bo UKD ponudil, da si razkužite roke.
  • Kljub temu, da nosite zaščitno masko, se v primeru da kašljate ali kihnete, obrnite proti svojemu rokavu oz. stran od UKD, saj zaščitna maska ne ustavi vseh kapljic, ki jih ustvarite s kašljem oz. kihanjem. Menjava zaščitne maske ob tem ni potrebna. Če niste refleksno z dlanmi ali golimi rokami prekrili ust, tudi razkuževanje rok ni potrebno. V primeru, da si morate obrisati nos, si razkužite roke, odmaknite masko, si obrišite nos z robcem za enkratno uporabo, ki ga takoj zavržete, si namestite masko nazaj na obraz in si ponovno razkužite roke.
  • UKD bo v času testiranja ohranjal varnostno razdaljo tako, da se bo držal vsaj 1 m stran od vas, kadar bo to mogoče. Prosimo vas, da ste na to pozorni in tudi sami spoštujete varnostno razdaljo. Če takšna razdalja pomeni, da UKD ne more ustrezno spremljati oddaje vzorca, je lahko v času oddaje vzorca ta medsebojna razdalja krajša.
  • Med izvedbo testiranja UKD zagotovite delovno površino, ki jo bo UKD razkužil pred pričetkom in po koncu uporabe. Na tej delovni površini bodo najnujnejši pripomočki za izvedbo testiranja, vso ostalo opremo bo UKD imel pospravljeno v torbi.
  • Po tem, ko boste steklenički A in B zapakirali v škatlo, vam bo UKD pomagal, da škatlo daste v dodatno vrečko. Zunanjosti te vrečke se ne dotikate! Vrečka je namenjena temu, da onemogoči prenos virusa iz površine škatle na drugo opremo, ki jo pri delu uporablja UKD.
  • Po končanem testiranju vam bo UKD predložil v pregled Obrazec za kontrolo dopinga in vas prosil, da se nanj podpišete s svojim pisalom, da se vam ni potrebno dotikati pisala, ki ga je uporabljal UKD. Če pisala nimate pri roki, si boste po tem, ko se boste podpisali s pisalom, ki vam ga bo ponudil UKD, razkužili oz. umili roke z vodo in milom.