• 6. razred

Vztrajnost


VZTRAJNOST GOVORI O SLEDENJU SVOJIM CILJEM, NE GLEDE NA HITROST NAPREDKA.
Če se ne trudiš, je delo težje in igra manj zanimiva. Če se ne trudiš, je napredek počasnejši in zato zadovoljstvo manjše. Namen aktivnosti je učence naučiti, da je bolj kot sam rezultat pomembna pot do njega.

Namen učne ure je, da učenci preko različnih aktivnosti spoznajo, da dobri rezultati ne pridejo sami od sebe, temveč so posledica truda, predanosti in vztrajnosti.

Gradiva

Gradivo za učitelje, delovni list, filme in ocenjavlni list za učence si lahko prenesete tukaj.