• 1. razred

Enakost


ENAKOST GOVORI O ENAKIH MOŽNOSTIH ZA VSE UDELEŽENCE.
Enakost pogojev, ne glede na spol, starost, veroizpoved, raso in sposobnosti udeležencev je temeljna značilnost športa. Športni nastop se da ustrezno meriti le, če poteka v enakih
pogojih. Namen aktivnosti je spoznati, kaj pomeni, da ima nekdo prednost oziroma je v slabšem položaju.

Namen učne ure je učence naučiti, kaj pomeni prednost, slabši položaj, poštenost in pravičnost. Preko praktične aktivnosti bodo učenci spoznali, kaj pomeni, da ima nekdo prednost oz. je nekdo v slabšem položaju.

Gradiva

Gradivo za učitelje in delovni list za učence si lahko prenesete tukaj.