• Trenerji

Trenerji in čist šport

SLOADO se zaveda vpliva, ki ga imajo trenerji na športnike. Uspešni trenerji s pomočjo izkušenj in izobraževanj nenehno izpopolnjujejo in razvijajo svoje tehnike. Da bi zaščitili integriteto športa, v Sloveniji potrebujemo trenerje, ki pri svojih športnikih negujejo, razvijajo in krepijo prave športne vrednote in etiko.

 
Naša skupna misija je čist šport, kjer imajo športniki pravico, da trenirajo in tekmujejo v okolju brez dopinga!


Trenerji so ključni igralci v tej misiji. Da nam bo uspelo, morajo trenerji:
  • delovati v čistem okolju, spodbujati kulturo osebne odličnosti,
  • razvijati pozitivne vrednote in prepričanja pri svojih varovancih,
  • zagotoviti, da so športniki seznanjeni z načelom objektivne odgovornosti,
  • poznati protidopinška pravila in vedeti, kako se nanašajo na športnike in njih same,
  • prevzeti vlogo spremljevalca športnika na kontrolo dopinga,
  • se pozanimati o stvareh, o katerih niso prepričani in šele nato svetovati športnikom,
  • poznati nevarnosti, povezane s prehranskimi dopolnili,
  • zaščititi integriteto športa in poročati o sumljivih osebah ali dogodkih.

Dan čistega športa za trenerje

Slovenska antidoping organizacija (SLOADO) v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Mestno občino Ljubljana v sklopu kampanje Play True Day - Dan čistega športa pripravlja trenerski seminar.
 
Play True Day ali Dan čistega športa je poseben dan, namenjen promociji boja proti dopingu in širitvi ideje o čistem športu, ko želimo preko preventivnih aktivnosti seznaniti športnike, njihovo spremljevalno osebje ter športno in splošno javnost s svetovnim bojem proti dopingu, zato smo se tudi v Sloveniji odločili, da na ta dan oz. v tednu pred in po 10. aprilu 2016 izvedemo številne preventivne aktivnosti ter tako poizkušamo dvigniti nivo zavedanja o nevarnostih dopinga pri nas in drugod v Evropi.
 
Dan čistega športa bo namenjen splošni, športni in strokovni javnosti (športnikom, trenerjem, dijakom, študentom, zdravnikom, …) med katerimi posebej izpostavljamo strokovne delavce v športu, ki delujejo in so vključeni v programe Mestne občine Ljubljana (MOL), Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Nacionalnih panožnih športnih zvez (NPŠZ). Za njih pripravljamo poseben protidopinški seminar, s katerim jih želimo informirati z vsemi vsebinami s področja boja proti dopingu, za katere smatramo, da so za njih pomembne in bi jih morali poznati za uspešno delo in pravilno usmerjanje svojih športnikov.
 
Trenerji so ključni pri razvoju športne poti slehernega športnika ter pri oblikovanju in izgradnji njegove osebnostne podobe, ki je pomembna v trenutkih velikih odločitev v športnikovem razvoju.
 
18. člen Svetovnega protidopinškega kodeksa zavezuje vse športne organizacije in nacionalne protidopinške organizacije, da v skladu z možnostmi in pristojnostjo, športnikom in njihovim spremljevalcem zagotovijo informativne in izobraževalne programe usmerjene v čist šport.
Temeljna športnikova pravica je tekmovanje v čistem športu.
 
Slovenska protidopinška organizacija SLOADO s tem namenom pripravlja specializirano trenersko kliniko za trenerje mladih in mlajših kategorij tekmovalnega športa, ki so financirani iz javnih sredstev.

Seminar je potekal dne 05. aprila 2016 med 9,00 in 13,00 uro v Kongresni dvorani Kristalne palače v BTC v Ljubljani.
 

Vsebina seminarja in prezentacije
Prezentacije so dostopne s klikom na naslov predavanja.
 
Slovenska antidoping organizacija – kdo smo in kaj delamo?
Janko Dvoršak, direktor SLOADO
 
Protidopinška pravila (definicija, dokazovanje dopinga in sankcije)
Irena Ilešič Čujovič, predsednica Disciplinske komisije SLOADO
 
Fair play: nasprotje dopinga. Kako je z vrednotami v športu?
Maja Smrdu, klinična in športna psihologinja
 
Kako pripraviti športnika na kontrolo dopinga in športnikove pravice v postopku
dr. Nina Makuc, koordinatorka za izobraževanje in ADAMS pri SLOADO
 
Kdaj športnik potrebuje terapevtsko izjemo in kako za njo zaprosi?
dr. Joško Osredkar, predsednik Odbora za podeljevanje terapevtskih izjem pri SLOADO
 
Prehranska dopolnila – nevarnost in nesmiselnost uporabe, načelo objektivne odgovornosti v tekmovalnem športu
dr. Lovro Žiberna, predsednik Strokovnega sveta SLOADO

Zdravstvene posledice uporabe prepovedanih snovi
Tadej Jug, dr. med.
 
Trenerjev vpliv na športnikovo zavedanje o pomembnosti čistega športa
Maja Smrdu, klinična in športna psihologinja
 
Kako lahko trener zaščiti športnika in ga usmerja v čist šport?
dr. Boro Štrumbelj, član UO SLOADO

Pogled športnika na to, da nikoli ni imel ustreznega ozaveščanja
Maruša Mišmaš, atletinja